czwartek, 19 maja 2016

parę słówparę słów
od lekarza
wrony na śniegu
pragnienie włóczęgi
kura kąpie
pióra w kurzu
kruki w polu
styczniową rzeką płynie
kra, kra, kra